?

Log in

No account? Create an account
Христос Воскрес! - там и тогда [entries|archive|friends|userinfo]
Борис Херсонский

LASTN_WEBSITE=><td></td>

[ website | http://www.vavilon.ru/texts/khersonsky0.html ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Христос Воскрес! [Apr. 16th, 2017|02:04 pm]
Борис Херсонский
[Tags|]

***
Я не писав заяви "Прошу прийняти до лав",
"Прошу дати путівку на відпочинок в Сочі"
Але пам"ятав, що Христос смертю смерть подолав
і це було вибухом світла посеред гефсіманської ночі.

Я пам"ятав що Господь колись Содом попалив,
що жінка Лота за погляд перетворилася на каміння.
Я уявляв собі як посеред олив
Благодать та Закон шукають порозуміння.

Я уявляв собі Храм, уявляв собі річку Кедрон.
Й велике місто св"яте на горі понад Кедроном.
Так, ще були брати, їх звали Мойсей та Арон.
Арон не заїкався, а тому розмовляв з фараоном.

Я ненавидів доповіді протягом п"ять годин.
Уникав демонстрацій та не ходив на збори.
Я був один, але знав те, що Бог Єдин,
і засипаючи чув високі янгольскі хори.

Я був дивний юнак. Як казав про мене парторг -
релігійна інтоксікація є найгірший рід божевілля.
Але парторг давно вже потрапив у морг,
а я старий та живий, хоч це потребує зусилля

linkReply

Comments:
[User Picture]From: leka_veselka
2017-04-16 12:20 pm (UTC)
Дуже сподобався цей вірш. Зі святом! Дай Бог Вам ще багато сили та здоров'я.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: borkhers
2017-04-16 01:27 pm (UTC)
Дякую
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: eponim2008
2017-04-16 12:22 pm (UTC)
Хеврон - це мiсто. Рiчка бiля Ерусалiму зветься Кедрон
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: borkhers
2017-04-16 01:26 pm (UTC)
Так, виправлю.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ptiz_siniz
2017-04-16 05:38 pm (UTC)
Воистину воскрес!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: borkhers
2017-04-17 03:51 am (UTC)
И нам даровав живот вечный!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: raria
2017-04-17 06:28 am (UTC)
дивні нроджуються смисли -
"релігійна інтоксікація
є найгірший рід божевілля" ))

чудове! Дякую!!!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: borkhers
2017-04-17 06:58 am (UTC)
Это реализм :) Спасибо!
(Reply) (Parent) (Thread)